Thông tin đề

Thi Online: Nước cứng và các bài toán về phản ứng trong dung dịch
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

10:01 am
30/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 99 8.4 42 09:48 29/03/2019 7198
2 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 92 8 40 09:13 30/04/2019 10512
3 foto 205258 - Phạm Thị Phương Trà 38 5 25 09:00 13/04/2019 1157
4 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 31 3.8 19 09:13 21/03/2019 2507
5 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 04:44 18/03/2019 1287