Thông tin đề

Thi Online: Phương pháp giải bài toán kim loại tác dụng dung dịch điện li
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
31/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 86 9.67 29 06:41 30/03/2019 7198
2 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 1 2.33 7 12:32 24/03/2019 2585
3 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 10:28 18/03/2019 1287
4 foto 208336 - BuigiabaoTPHCM 0 0 0 08:04 18/04/2019 1980
5 foto 202998 - hungcute123 0 0 0 02:12 16/06/2019 1548