Thông tin đề

Thi Online: Phương pháp giải bài toán CO2 tác dụng dung dịch kiềm
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
01/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 117 9.75 39 02:59 31/03/2019 7095
2 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 32 4.5 18 03:16 02/05/2019 8571
3 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 26 2.5 10 04:13 25/03/2019 2585
4 foto 199986 - Thái Thị Diệu Quý 0 0 0 12:16 07/03/2019 1603