Thông tin đề

Thi Online: Phương pháp giải bài toán muối cacbonat
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
02/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 60 8.25 33 06:34 31/03/2019 7198
2 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 22 3 12 03:27 03/05/2019 10512
3 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 16 2 8 08:18 25/03/2019 2585
4 foto 201843 - haithanhlu25 0 0 0 1020
5 foto 208336 - BuigiabaoTPHCM 0 0 0 09:11 21/02/2019 1980
6 foto 200770 - Thaibao 0 0 0 07:53 28/03/2019 997