Thông tin đề

Thi Online: Phân biệt – Nhận biết một số chất vô cơ đơn giản
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
08/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 90 8.75 35 10:32 03/04/2019 7095
2 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 85 8.5 34 10:50 14/05/2019 8571
3 foto 212465 - ducuongcsl 60 6.75 27 09:35 03/05/2019 3767
4 foto 217790 - giaptuyenbg 51 6.25 25 10:03 23/05/2019 4284
5 foto 14297 - Thái Nguyễn 46 5.75 23 09:55 09/02/2019 3794
6 foto 211536 - luungochuyen 45 5.75 23 01:11 05/03/2019 1217
7 foto 201575 - Lê Anh Tú 5 0.75 3 07:49 24/04/2019 1173
8 foto 184777 - kimkhanh117 0 0 0 07:14 24/03/2019 1312
9 foto 200770 - Thaibao 0 0 0 03:08 19/04/2019 997