Thông tin đề

Thi Online: Hoá học với vấn đề Kinh tế – Xã hội – Môi trường
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 97 9.11 41 04:40 04/04/2019 7198
2 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 91 8.67 39 12:34 15/05/2019 10512
3 foto 212465 - ducuongcsl 71 7.55 34 08:59 04/05/2019 3792
4 foto 217790 - giaptuyenbg 41 5.56 25 04:18 23/05/2019 4363
5 foto 163000 - Anh Tuan Pham 22 3.11 14 11:04 23/04/2019 3020
6 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 10:25 24/03/2019 1287