Thông tin đề

Thi Online: Đại cương hoá hữu cơ
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
10/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 217790 - giaptuyenbg 41 8.8 22 06:12 26/05/2019 4284
2 foto 75062 - Kim Thanh 38 8.4 21 05:51 04/04/2019 7095
3 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 38 8.4 21 02:30 20/05/2019 8571
4 foto 212465 - ducuongcsl 32 7.6 19 03:07 09/05/2019 3767
5 foto 202287 - dungnguyenhy 32 7.6 19 12:13 08/06/2019 1785
6 foto 209295 - khangduy2001 29 7.2 18 03:20 07/05/2019 1454
7 foto 203818 - Phạm Thanh Phong 2 3.6 9 08:07 23/03/2019 1195
8 foto 213082 - hanhhoanghocchung -3 2.8 7 10:43 05/04/2019 1022
9 foto 184777 - kimkhanh117 0 0 0 01:54 25/03/2019 1312
10 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 08:44 25/03/2019 1287