Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết Hiđrocacbon (1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 92 9 36 10:25 21/05/2019 10570
2 foto 75062 - Kim Thanh 82 8.25 33 05:25 22/04/2019 7198
3 foto 14297 - Thái Nguyễn 39 5.5 22 06:28 14/02/2019 3794
4 foto 212465 - ducuongcsl 30 5 20 09:51 15/05/2019 3792
5 foto 217790 - giaptuyenbg 29 4.75 19 02:32 27/05/2019 4363
6 foto 202287 - dungnguyenhy 28 4.75 19 11:36 08/06/2019 1861
7 foto 209295 - khangduy2001 33 3.75 15 04:19 14/05/2019 1499
8 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 28 3.5 14 07:18 01/04/2019 2585
9 foto 202287 - dungnguyenhy 0 0 0 1861
10 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 12:09 31/03/2019 1287