Thông tin đề

Thi Online: Phương pháp giải các dạng toán trọng tâm Hiđrocacbon (1)
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 pm
15/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 217790 - giaptuyenbg 8 2.6 13 08:24 28/05/2019 4363
2 foto 201843 - haithanhlu25 0 0 0 1020
3 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 12:18 13/03/2019 1287
4 foto 70390 - mucdongbt 0 0 0 01:08 06/04/2019 1000