Thông tin đề

Thi Online: Ancol – Phenol
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
17/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 66 7.25 29 12:21 27/05/2019 10570
2 foto 89149 - thanhtrungbdq1619 57 7 28 12:06 30/05/2019 1057
3 foto 217790 - giaptuyenbg 24 4.75 19 10:47 29/05/2019 4363
4 foto 212465 - ducuongcsl 1 0.25 1 04:21 21/05/2019 3792