Thông tin đề

Thi Online: Anđehit – Axit cacboxylic
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

02:03 pm
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 1188
2 foto 24050 - Toản Doãn 0 0 0 1201