Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về este
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
19/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 48 8.4 21 12:56 28/05/2019 10570
2 foto 212579 - Nguyễn Hữu Khải 40 7.6 19 08:14 12/06/2019 1292
3 foto 14297 - Thái Nguyễn 37 7.2 18 09:14 20/02/2019 3794
4 foto 163000 - Anh Tuan Pham 33 6.4 16 09:56 26/04/2019 3020
5 foto 198415 - Duy Bảo 30 6.4 16 11:48 18/04/2019 1556
6 foto 206833 - Đỗ Đức Minh 10 2.8 7 07:50 24/04/2019 1181
7 foto 217790 - giaptuyenbg -6 2 5 11:34 30/05/2019 4363
8 foto 199986 - Thái Thị Diệu Quý 1 0.4 1 09:34 14/05/2019 1603
9 foto 201539 - Tranbaongoc111000 0 0 0 1098
10 foto 111077 - Tuongvi1511 0 0 0 3290