Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về lipit – chất béo
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
20/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 45 8.4 21 02:06 28/05/2019 10570
2 foto 212579 - Nguyễn Hữu Khải 32 6.8 17 05:25 18/06/2019 1292
3 foto 163000 - Anh Tuan Pham 29 6.4 16 01:28 27/04/2019 3020
4 foto 14297 - Thái Nguyễn 22 5.6 14 09:22 22/02/2019 3794
5 foto 217790 - giaptuyenbg 22 5.6 14 04:52 30/05/2019 4363
6 foto 217352 - sontran123 0 2.8 7 06:48 12/04/2019 1031