Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về cacbohiđrat
Lớp

12

Số câu

70 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
27/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 156 9.72 68 01:46 01/06/2019 10570
2 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 136 8.86 62 03:13 28/04/2019 2585
3 foto 209295 - khangduy2001 132 8.72 61 10:20 28/05/2019 1499
4 foto 163000 - Anh Tuan Pham 131 8.57 60 05:28 08/05/2019 3020
5 foto 14297 - Thái Nguyễn 123 8.29 58 04:02 02/03/2019 3794
6 foto 217790 - giaptuyenbg 66 6 42 11:39 31/05/2019 4363
7 foto 223248 - Lưu Việt Hùng 0 0 0 1287
8 foto 200770 - Thaibao 0 0 0 07:45 07/05/2019 997