Thông tin đề

Thi Online: Phương pháp giải bài toán thuỷ phân – oxi hoá cacbohiđrat
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
28/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 114 9.75 39 02:40 01/06/2019 10570
2 foto 209339 - phamlanchi2711 99 8.75 35 01:42 07/04/2019 1287
3 foto 14297 - Thái Nguyễn 91 8.5 34 11:38 03/03/2019 3794
4 foto 163000 - Anh Tuan Pham 92 8.25 33 01:27 13/05/2019 3020
5 foto 217790 - giaptuyenbg 64 6.75 27 09:09 01/06/2019 4363
6 foto 200770 - Thaibao 0 0 0 07:47 08/05/2019 997