Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về AMIN
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
03/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 97 9 45 03:17 02/06/2019 10570
2 foto 163000 - Anh Tuan Pham 84 8.2 41 03:45 17/05/2019 3020
3 foto 217790 - giaptuyenbg 41 5.6 28 03:06 02/06/2019 4363
4 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 36 4 20 10:21 29/04/2019 2585
5 foto 74356 - Davids 12 33 4 20 08:09 29/03/2019 1080
6 foto 217352 - sontran123 10 1.2 6 07:18 15/05/2019 1031
7 foto 222708 - TranTrung96 0 0 0 1361
8 foto 86908 - Đạo Nhân Đinh 0 0 0 1657