Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT
Lớp

12

Số câu

25 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
04/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 54 9.2 23 05:00 02/06/2019 10570
2 foto 163000 - Anh Tuan Pham 43 8 20 12:06 18/05/2019 3020
3 foto 14297 - Thái Nguyễn 39 7.6 19 08:55 07/03/2019 3794
4 foto 217790 - giaptuyenbg 33 6.8 17 10:32 03/06/2019 4363
5 foto 74356 - Davids 12 31 6.8 17 07:39 30/03/2019 1080