Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT – PROTEIN
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
05/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 113 9.8 49 09:05 02/06/2019 10570
2 foto 163000 - Anh Tuan Pham 68 7 35 03:15 18/05/2019 3020
3 foto 14297 - Thái Nguyễn 67 7 35 04:50 08/03/2019 3794
4 foto 217790 - giaptuyenbg 23 4.4 22 04:44 03/06/2019 4363
5 foto 205258 - Phạm Thị Phương Trà 7 3.2 16 07:42 02/06/2019 1157
6 foto 74356 - Davids 12 4 0.4 2 08:03 02/04/2019 1080