Thông tin đề

Thi Online: AMIN – AMINO AXIT – PEPTIT – PROTEIN
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 163000 - Anh Tuan Pham 10 1 5 09:10 22/05/2019 3020
2 foto 200770 - Thaibao 0 0 0 12:55 12/04/2019 997
3 foto 16728 - Thúy Nguyễn 0 0 0 10:18 24/05/2019 1000