Thông tin đề

Thi Online: Lý thuyết trọng tâm về POLIME
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
14/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 86908 - Đạo Nhân Đinh 74 8.2 41 04:05 13/06/2019 1657
2 foto 217790 - giaptuyenbg 43 6.2 31 10:49 04/06/2019 4363
3 foto 154718 - hoahuongduongbs -4 3 15 04:40 09/05/2019 1520
4 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 09:15 15/04/2019 1287
5 foto 200770 - Thaibao 0 0 0 08:32 06/05/2019 997