Thông tin đề

Thi Online: Ôn tập NITƠ VÀ HỢP CHẤT
Lớp

12

Số câu

33 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
16/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 81 9.09 30 10:48 15/05/2019 10570
2 foto 217790 - giaptuyenbg 14 3.64 12 11:29 24/05/2019 4363
3 foto 207603 - Linh Thuỳ Nguyễn 4 0.61 2 10:49 08/05/2019 2585