Thông tin đề

Thi Online: Ôn tập PHOTPHO VÀ HỢP CHẤT
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
17/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 65 7.75 31 10:02 15/05/2019 10570
2 foto 217790 - giaptuyenbg 34 5.5 22 04:13 24/05/2019 4363
3 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 03:26 09/04/2019 1287