Thông tin đề

Thi Online: Ôn tập PHÂN BÓN HÓA HỌC
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
18/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 76 9.14 32 01:35 16/05/2019 10570
2 foto 217790 - giaptuyenbg 58 7.71 27 08:47 25/05/2019 4363
3 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 07:35 09/04/2019 1287