Thông tin đề

Thi Online: Chinh phục các dạng toán khó Điện phân
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/04/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 1287
2 foto 201323 - Le Thi Thanh Nha 0 0 0 12:04 14/06/2019 10570