Thông tin đề

Thi Online: Chinh phục các dạng toán khó Đốt cháy hỗn hợp Hữu cơ
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
28/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 154718 - hoahuongduongbs 18 2.75 11 07:52 27/05/2019 1520
2 foto 209339 - phamlanchi2711 0 0 0 11:33 10/05/2019 1287