Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về ADN và ARN
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 200614 - Hoàngg Nhiênn 110 10 50 10:58 27/12/2018 7021
2 foto 188181 - Huyền Nguyễn 107 9.8 49 11:29 26/12/2018 3156
3 foto 183701 - Xuân Dương 107 9.8 49 03:19 12/01/2019 2032
4 foto 200361 - kwonyo2606 102 9.6 48 10:40 27/12/2018 1269
5 foto 186597 - TràMy 101 9.4 47 09:15 14/02/2019 1785
6 foto 189386 - Huyenthuong 100 9.4 47 01:23 11/01/2019 2921
7 foto 180188 - thaonabii 99 9.4 47 05:56 23/03/2019 3661
8 foto 196182 - Trang 94 9 45 08:20 30/12/2018 1708
9 foto 204017 - khongca1234 92 9 45 04:10 30/01/2019 1119
10 foto 225268 - Lê Minh Hiển 90 8.8 44 11:07 22/05/2019 1566