Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về ADN và ARN
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 200614 - Hoàngg Nhiênn 110 10 50 10:58 27/12/2018 1792
2 foto 188181 - Huyền Nguyễn 107 9.8 49 11:29 26/12/2018 1210
3 foto 183701 - Xuân Dương 107 9.8 49 03:19 12/01/2019 1576
4 foto 200361 - kwonyo2606 102 9.6 48 10:40 27/12/2018 1269
5 foto 189386 - Huyenthuong 100 9.4 47 01:23 11/01/2019 2694
6 foto 196182 - Trang 94 9 45 08:20 30/12/2018 1182
7 foto 201390 - nganhemchon 77 8 40 10:15 29/12/2018 1077
8 foto 81551 - Thuthao0423 72 7.6 38 11:46 03/01/2019 1094
9 foto 201678 - Hoangnhunguyen 71 7.6 38 04:15 05/01/2019 2249
10 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 66 7.4 37 12:11 11/01/2019 7797