Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về ADN và ARN
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/12/2018

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 91 8.6 43 07:23 19/03/2019 2732
12 foto 219365 - ngoc340412 91 8.6 43 12:47 14/04/2019 1221
13 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 89 8.6 43 03:20 14/02/2019 6616
14 foto 75062 - Kim Thanh 89 8.6 43 11:29 21/02/2019 7198
15 foto 232448 - Trâm Cù 84 8.4 42 11:03 14/06/2019 1133
16 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 83 8.4 42 03:39 07/05/2019 2721
17 foto 214534 - Nguyen Thi Phuong Thao 82 8.2 41 07:56 18/03/2019 1525
18 foto 227526 - nguyenthuhan 79 8 40 03:21 30/05/2019 4425
19 foto 201390 - nganhemchon 77 8 40 10:15 29/12/2018 1163
20 foto 214660 - Lê Thị Kim Thoa 76 8 40 10:40 26/05/2019 1648