Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập về nhiễm sắc thể, gen, mã di truyền
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 196182 - Trang 106 9.78 44 10:54 01/03/2019 1700
2 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 100 9.33 42 03:55 10/02/2019 4221
3 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 95 8.89 40 01:13 24/03/2019 2078
4 foto 79031 - anhtthu 91 8.67 39 04:52 05/04/2019 1230
5 foto 212465 - ducuongcsl 90 8.67 39 04:08 13/03/2019 3398
6 foto 222708 - TranTrung96 90 8.67 39 10:27 27/04/2019 1315
7 foto 100907 - Dang Niê 88 8.67 39 10:58 19/05/2019 1262
8 foto 75062 - Kim Thanh 86 8.44 38 10:50 21/02/2019 6927
9 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 85 8.44 38 11:41 18/03/2019 2495
10 foto 219980 - pctm58 84 8.22 37 08:00 21/04/2019 1995