Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về nhiễm sắc thể, gen, mã di truyền
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 79 8 36 09:43 07/01/2019 2249
2 foto 188020 - Vân Nguyễn Thị 77 7.78 35 12:42 13/01/2019 7797
3 foto 201851 - kieutrang92 73 7.78 35 01:03 08/01/2019 1095
4 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 73 7.55 34 10:22 14/01/2019 1207
5 foto 185507 - lethinhuquynh 65 7.11 32 08:44 06/01/2019 1257
6 foto 202287 - dungnguyenhy 56 6.44 29 09:26 17/01/2019 1113
7 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 58 6 27 12:28 04/01/2019 1647
8 foto 201729 - Hoangthanhhien 49 6 27 11:58 17/01/2019 1049
9 foto 201539 - Tranbaongoc111000 0 0 0 09:03 11/01/2019 1052
10 foto 202457 - Khoahalong291120002 0 0 0 10:15 11/01/2019 1056