Thông tin đề

Đề 3: Luyện tập về nhiễm sắc thể, gen, mã di truyền
Lớp

12

Số câu

45 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
04/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 196182 - Trang 106 9.78 44 10:54 01/03/2019 1708
2 foto 182525 - Đặng Văn Sơn 100 9.33 42 03:55 10/02/2019 4444
3 foto 139408 - Lan Anh Trần 100 9.33 42 01:36 16/06/2019 4612
4 foto 225268 - Lê Minh Hiển 96 9.11 41 12:40 25/05/2019 1566
5 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 95 8.89 40 01:13 24/03/2019 2732
6 foto 79031 - anhtthu 91 8.67 39 04:52 05/04/2019 1230
7 foto 212465 - ducuongcsl 90 8.67 39 04:08 13/03/2019 3792
8 foto 222708 - TranTrung96 90 8.67 39 10:27 27/04/2019 1361
9 foto 100907 - Dang Niê 88 8.67 39 10:58 19/05/2019 4001
10 foto 75062 - Kim Thanh 86 8.44 38 10:50 21/02/2019 7198