Thông tin đề

Đề 4: Dịch mã và điều hòa hoạt động gen
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
05/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 201678 - Hoangnhunguyen 56 8 32 10:05 09/01/2019 7711
12 foto 212465 - ducuongcsl 56 8 32 02:18 18/03/2019 3792
13 foto 100907 - Dang Niê 53 7.75 31 12:33 20/05/2019 4001
14 foto 208378 - huongdiem 50 7.5 30 11:29 26/04/2019 1713
15 foto 206365 - THANHLOI 47 7.25 29 04:56 27/04/2019 1535
16 foto 199986 - Thái Thị Diệu Quý 47 7 28 11:11 18/02/2019 1603
17 foto 203031 - Vyphan500 44 7 28 11:10 21/02/2019 1111
18 foto 185507 - lethinhuquynh 41 6.75 27 09:37 06/01/2019 1888
19 foto 204801 - tuyen0606 41 6.75 27 05:42 30/03/2019 1220
20 foto 231586 - thanhdaudaihoc 41 6.75 27 12:13 12/06/2019 1386