Thông tin đề

Đề 5: Luyện tập về chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Lớp

12

Số câu

35 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
06/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 52 8 28 11:34 27/03/2019 2732
12 foto 201678 - Hoangnhunguyen 50 8 28 02:41 10/01/2019 7711
13 foto 225268 - Lê Minh Hiển 50 8 28 08:37 26/05/2019 1566
14 foto 223357 - Nhi Cao 41 7.14 25 10:29 01/05/2019 1295
15 foto 208889 - Minh Thiên Võ 44 6.86 24 06:20 21/02/2019 1078
16 foto 206365 - THANHLOI 38 6.86 24 09:07 16/02/2019 1535
17 foto 100907 - Dang Niê 38 6.86 24 02:48 24/05/2019 4001
18 foto 144110 - Nhung Nhung 35 6.57 23 06:00 08/01/2019 2024
19 foto 184159 - Nguyễn Việt Hoàng Medical 35 6.57 23 11:06 07/02/2019 1705
20 foto 211157 - yennguyen01 35 6.57 23 07:03 07/03/2019 3648