Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về giảm phân và quá trình hình thành giao tử
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 80 7.8 39 10:16 13/04/2019 4709
2 foto 75062 - Kim Thanh 63 7 35 05:02 25/02/2019 6927
3 foto 212465 - ducuongcsl 52 6.4 32 03:39 21/03/2019 3398
4 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 53 6.2 31 04:30 03/05/2019 2495
5 foto 211157 - yennguyen01 46 6 30 08:56 09/03/2019 3154
6 foto 201678 - Hoangnhunguyen 40 5.6 28 11:12 11/01/2019 7099
7 foto 206365 - THANHLOI 37 5.4 27 10:36 17/02/2019 1535
8 foto 219980 - pctm58 42 5.2 26 10:58 02/05/2019 1995
9 foto 211416 - bachphi99 34 5.2 26 03:49 18/03/2019 1223
10 foto 223357 - Nhi Cao 47 5 25 11:04 02/05/2019 1295