Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về giảm phân và quá trình hình thành giao tử
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 100907 - Dang Niê 83 8.2 41 11:41 27/05/2019 4001
2 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 80 7.8 39 10:16 13/04/2019 5766
3 foto 227526 - nguyenthuhan 74 7.6 38 02:04 13/06/2019 4425
4 foto 75062 - Kim Thanh 63 7 35 05:02 25/02/2019 7198
5 foto 139408 - Lan Anh Trần 70 6.8 34 01:03 17/06/2019 4612
6 foto 212465 - ducuongcsl 52 6.4 32 03:39 21/03/2019 3792
7 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 53 6.2 31 04:30 03/05/2019 6841
8 foto 211157 - yennguyen01 46 6 30 08:56 09/03/2019 3648
9 foto 201678 - Hoangnhunguyen 40 5.6 28 11:12 11/01/2019 7711
10 foto 206365 - THANHLOI 37 5.4 27 10:36 17/02/2019 1535