Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về giảm phân và quá trình hình thành giao tử
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 40 5.6 28 11:12 11/01/2019 2300
2 foto 185507 - lethinhuquynh 14 4 20 11:34 11/01/2019 1257
3 foto 202457 - Khoahalong291120002 0 0 0 08:57 18/01/2019 1056