Thông tin đề

Đề 6: Luyện tập về giảm phân và quá trình hình thành giao tử
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 219980 - pctm58 42 5.2 26 10:58 02/05/2019 2272
12 foto 211416 - bachphi99 34 5.2 26 03:49 18/03/2019 1267
13 foto 223357 - Nhi Cao 47 5 25 11:04 02/05/2019 1295
14 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 43 5 25 04:51 29/04/2019 4031
15 foto 217790 - giaptuyenbg 29 5 25 09:54 10/04/2019 4363
16 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 40 4.8 24 09:59 30/01/2019 2000
17 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 40 4.6 23 05:07 29/03/2019 2732
18 foto 231586 - thanhdaudaihoc 16 4.2 21 03:23 16/06/2019 1386
19 foto 185507 - lethinhuquynh 14 4 20 11:34 11/01/2019 1888
20 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 27 3.6 18 11:32 22/02/2019 2507