Thông tin đề

Đề 7: Luyện tập về biến dị cấp phân tử - Đột biến gen
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 49 8.67 26 06:57 25/02/2019 7198
2 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 45 8 24 08:03 29/03/2019 2732
3 foto 227526 - nguyenthuhan 43 8 24 01:24 15/06/2019 4425
4 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 42 7.67 23 08:24 14/04/2019 5766
5 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 40 7.67 23 12:10 31/01/2019 2000
6 foto 100907 - Dang Niê 37 7.33 22 11:07 29/05/2019 4001
7 foto 208045 - dovanquan2k1 34 7 21 10:52 03/03/2019 1240
8 foto 206365 - THANHLOI 34 7 21 09:27 16/03/2019 1535
9 foto 186597 - TràMy 34 7 21 04:46 17/03/2019 1785
10 foto 201678 - Hoangnhunguyen 31 6.67 20 03:03 20/01/2019 7711