Thông tin đề

Đề 9: Luyện tập về đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
11 foto 211157 - yennguyen01 35 6.25 25 03:25 14/03/2019 3648
12 foto 219980 - pctm58 48 6 24 10:21 05/05/2019 2272
13 foto 189892 - trần hạnh 27 5.5 22 02:55 23/03/2019 1031
14 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham 29 5.25 21 04:48 27/02/2019 2507
15 foto 217790 - giaptuyenbg 21 5 20 04:00 12/04/2019 4363
16 foto 206365 - THANHLOI 14 4.5 18 08:26 27/04/2019 1535
17 foto 143330 - thedetien 1 2.75 11 10:48 25/04/2019 1075
18 foto 231586 - thanhdaudaihoc -10 2.5 10 09:22 15/06/2019 1386
19 foto 202457 - Khoahalong291120002 0 0 0 01:05 21/02/2019 1864
20 foto 208889 - Minh Thiên Võ 0 0 0 05:27 26/02/2019 1078