Thông tin đề

Thi online: Luyện tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị - Đề 2
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
21/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 47 7.25 29 04:27 21/05/2019 3267
2 foto 214534 - Nguyen Thi Phuong Thao 32 6 24 12:49 28/03/2019 1525
3 foto 201678 - Hoangnhunguyen 26 5.5 22 03:42 26/01/2019 7621
4 foto 219980 - pctm58 27 4.25 17 02:39 09/05/2019 2272
5 foto 231586 - thanhdaudaihoc 2 3.5 14 03:44 14/06/2019 1336
6 foto 185507 - lethinhuquynh 10 2.25 9 08:47 01/02/2019 1888
7 foto 92834 - Nam Dinh Le Pham -6 2 8 10:22 06/03/2019 2507
8 foto 207004 - Thu Dịu Bùi 9 1.75 7 06:01 30/04/2019 1229
9 foto 143330 - thedetien -1 1.5 6 03:09 20/05/2019 1075