Thông tin đề

Thi online: Luyện tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị - Đề 4
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
22/01/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 59 8.25 33 02:01 21/05/2019 7373
2 foto 219980 - pctm58 21 4 16 12:50 19/05/2019 2272
3 foto 231586 - thanhdaudaihoc 2 3.5 14 09:25 15/06/2019 1386
4 foto 185507 - lethinhuquynh 0 3.25 13 03:27 05/02/2019 1888
5 foto 217790 - giaptuyenbg 0 0 0 4363
6 foto 201678 - Hoangnhunguyen 0 0 0 7711