Thông tin đề

Thi online: Phương pháp giải bài tập về Quy luật phân li độc lâp - Phần 4
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 83 8.5 34 06:12 12/03/2019 7095
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 20 4 16 11:07 23/02/2019 7621
3 foto 217790 - giaptuyenbg 7 3.5 14 10:43 19/04/2019 4339
4 foto 215126 - quocviet2k 33 3 12 10:48 21/04/2019 2221
5 foto 209110 - xuanhuyen2809 3 0.25 1 04:53 13/04/2019 1906
6 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 3 0.25 1 03:45 01/06/2019 3267
7 foto 202457 - Khoahalong291120002 0 0 0 1841
8 foto 219980 - pctm58 0 0 0 2272
9 foto 201539 - Tranbaongoc111000 0 0 0 10:44 02/03/2019 1098
10 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 03:10 16/04/2019 1000