Thông tin đề

Thi online: Luyện tập phương pháp giải bài tập về tương tácbổ sung
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
03/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 60 10 30 12:05 09/05/2019 3575
2 foto 75062 - Kim Thanh 57 9.67 29 05:42 13/03/2019 7095
3 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 51 9 27 09:59 23/05/2019 2692
4 foto 215126 - quocviet2k 39 7.33 22 11:19 24/04/2019 2221
5 foto 201678 - Hoangnhunguyen 24 6 18 04:59 25/02/2019 7621
6 foto 202457 - Khoahalong291120002 16 3.67 11 11:33 18/03/2019 1841
7 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 3 3.67 11 03:14 13/06/2019 3267
8 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 4 0.67 2 04:02 04/06/2019 2721
9 foto 201539 - Tranbaongoc111000 0 0 0 10:05 06/03/2019 1098
10 foto 211635 - leminhtrung123 0 0 0 03:32 10/04/2019 1233