Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
07/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 96 9.2 46 08:28 16/03/2019 7095
2 foto 227526 - nguyenthuhan 94 9 45 06:42 16/06/2019 3670
3 foto 215126 - quocviet2k 79 8 40 11:11 25/04/2019 2221
4 foto 201678 - Hoangnhunguyen 57 6.8 34 11:39 26/02/2019 7621
5 foto 195882 - Thảo Nguyên Trần 36 5.2 26 02:22 20/06/2019 3267
6 foto 217790 - giaptuyenbg 15 4 20 11:26 22/04/2019 4339
7 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 37 3.8 19 01:25 24/05/2019 2692
8 foto 226875 - Hector Zumper 17 2.6 13 04:59 22/05/2019 1178
9 foto 202457 - Khoahalong291120002 9 1.4 7 03:20 22/03/2019 1841
10 foto 121174 - Nguyễn Thị Hương 0 0 0 1065