Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về di truyền liên kết với giới tính
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
09/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 75062 - Kim Thanh 73 9.25 37 09:27 16/03/2019 6927
2 foto 214771 - Thùy Trang 67 8.75 35 12:11 04/05/2019 2027
3 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 67 8.75 35 04:50 16/05/2019 4709
4 foto 215126 - quocviet2k 64 8.5 34 09:23 27/04/2019 2173
5 foto 201678 - Hoangnhunguyen 49 7.25 29 11:29 28/02/2019 7099
6 foto 211157 - yennguyen01 39 6.5 26 07:29 30/03/2019 3154
7 foto 202457 - Khoahalong291120002 38 5.75 23 09:05 22/03/2019 1814
8 foto 217790 - giaptuyenbg 23 5.25 21 02:56 22/04/2019 2853
9 foto 219980 - pctm58 29 5 20 10:55 11/05/2019 1995
10 foto 201843 - haithanhlu25 0 0 0 1020