Thông tin đề

Thi online: Đề kiểm tra các quy luật di truyền - Mỗi gen trên một NST, Đề 2
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 215126 - quocviet2k 104 9 36 09:53 27/04/2019 2221
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 69 7 28 05:06 04/03/2019 7621
3 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 57 5 20 11:15 04/06/2019 2692
4 foto 217790 - giaptuyenbg -2 2.5 10 11:49 25/04/2019 4339
5 foto 100907 - Dang Niê 0 0 0 3995