Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về cấu trúc di tryền của quần thể ngẫu phối
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
16/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 88 9.2 46 06:26 01/06/2019 2000
2 foto 227526 - nguyenthuhan 82 8.8 44 11:20 18/06/2019 4425
3 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 73 8.2 41 03:37 25/05/2019 5766
4 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 73 8.2 41 07:29 02/06/2019 2692
5 foto 201678 - Hoangnhunguyen 61 7.4 37 04:28 18/03/2019 7711
6 foto 211157 - yennguyen01 49 6.6 33 09:22 04/04/2019 3648
7 foto 219980 - pctm58 29 4 20 09:46 15/05/2019 2272
8 foto 217790 - giaptuyenbg 1 3.4 17 11:04 02/05/2019 4363
9 foto 211635 - leminhtrung123 0 0 0 07:48 11/04/2019 1233
10 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 09:36 21/04/2019 1000