Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P1
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 203042 - quyennnnnnnnnnnn 50 7 28 10:21 02/06/2019 2000
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 44 6.75 27 03:41 19/03/2019 7711
3 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 45 6.5 26 05:12 25/05/2019 5766
4 foto 211157 - yennguyen01 26 5.25 21 06:21 05/04/2019 3648
5 foto 203855 - Vithihue 24 5.25 21 03:08 26/02/2019 1682
6 foto 217790 - giaptuyenbg 19 4 16 05:04 03/05/2019 4363
7 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 10:14 21/04/2019 1000