Thông tin đề

Thi online: Luyện tập về phương pháp giải bài tập về di truyền quần thể - P2
Lớp

12

Số câu

31 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
18/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 18 2.26 7 10:01 25/05/2019 5766
2 foto 219980 - pctm58 -1 0 0 09:50 16/05/2019 2272