Thông tin đề

THI ONLINE: Phương pháp nghiên cứu di truyền học người
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201678 - Hoangnhunguyen 56 7.5 30 11:32 20/03/2019 7621
2 foto 217790 - giaptuyenbg 20 5 20 10:35 03/05/2019 4339