Thông tin đề

THI ONLINE: Phương pháp giải nhanh bài tập di truyền học người - Phần 1
Lớp

12

Số câu

11 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
20/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 227526 - nguyenthuhan 28 8.18 9 01:24 19/06/2019 4425
2 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 19 5.45 6 11:20 26/05/2019 5766
3 foto 219980 - pctm58 18 5.45 6 11:42 16/05/2019 2272
4 foto 211157 - yennguyen01 2 2.73 3 09:03 08/04/2019 3648
5 foto 202287 - dungnguyenhy 1 2.73 3 09:55 21/06/2019 1861
6 foto 201678 - Hoangnhunguyen 0 0 0 7711