Thông tin đề

THI ONLINE: Chọn giống bằng gây đột biến
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
24/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 85 9 45 08:47 03/06/2019 4369
2 foto 211157 - yennguyen01 67 7.8 39 04:56 08/04/2019 3648
3 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 67 7.8 39 12:35 28/05/2019 5766
4 foto 227526 - nguyenthuhan 67 7.8 39 10:07 19/06/2019 3430
5 foto 196182 - Trang 69 7.6 38 11:32 03/03/2019 1708
6 foto 201678 - Hoangnhunguyen 64 7.6 38 01:55 23/03/2019 7621
7 foto 217790 - giaptuyenbg 20 3.2 16 03:37 04/05/2019 4339
8 foto 204801 - tuyen0606 0 0 0 1220
9 foto 219980 - pctm58 0 0 0 2272
10 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 03:34 22/04/2019 1000