Thông tin đề

THI ONLINE: Chọn giống bằng công nghệ tế bào
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 196182 - Trang 80 10 40 10:10 04/03/2019 1708
2 foto 201678 - Hoangnhunguyen 71 9.25 37 11:21 24/03/2019 7564
3 foto 139408 - Lan Anh Trần 71 9.25 37 04:24 04/06/2019 3895
4 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 50 7.5 30 01:31 28/05/2019 5766
5 foto 217790 - giaptuyenbg 41 6.75 27 04:35 05/05/2019 4284
6 foto 219980 - pctm58 29 5 20 08:36 18/05/2019 2272
7 foto 211157 - yennguyen01 17 4.75 19 10:12 08/04/2019 3567
8 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 07:51 22/04/2019 1000