Thông tin đề

THI ONLINE: Tạo giống nhờ công nghệ gen
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
26/02/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 139408 - Lan Anh Trần 82 8.2 41 09:20 04/06/2019 3895
2 foto 84253 - Nguyễn Minh Kiên 65 7.2 36 09:32 28/05/2019 5766
3 foto 201678 - Hoangnhunguyen 64 7.2 36 03:34 25/03/2019 7564
4 foto 208378 - huongdiem 63 7.2 36 07:56 27/04/2019 1713
5 foto 211157 - yennguyen01 58 6.8 34 09:27 09/04/2019 3567
6 foto 219980 - pctm58 44 5.2 26 11:45 18/05/2019 2272
7 foto 214516 - anhtuyethoc24h 0 0 0 08:29 22/04/2019 1000