Thông tin đề

Đề 1: Luyện tập về sinh thái học cá thể
Lớp

12

Số câu

38 câu

Thời gian làm bài

40 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
01/03/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 83 9.74 37 12:17 11/05/2019 3990
2 foto 192705 - Nguyễn Diễm Trinh 79 9.48 36 10:10 23/05/2019 2732
3 foto 225268 - Lê Minh Hiển 78 9.48 36 01:13 12/06/2019 1566
4 foto 100907 - Dang Niê 75 9.21 35 09:00 02/06/2019 4001
5 foto 225661 - Ngô Đức Thắng 72 8.95 34 01:09 04/06/2019 2692
6 foto 139408 - Lan Anh Trần 70 8.95 34 06:05 04/06/2019 4612
7 foto 201678 - Hoangnhunguyen 67 8.69 33 10:31 26/03/2019 7711
8 foto 162754 - Lương Kim Ngọc 60 8.16 31 04:43 10/06/2019 2721
9 foto 227526 - nguyenthuhan 59 8.16 31 11:36 20/06/2019 4425
10 foto 219980 - pctm58 54 7.63 29 04:14 19/05/2019 2272